Viši stručni referent/administrator

Uredski i šalterski službenici
1
Određeno
01.12.2020
31.03.2023
Puno
20.11.2020
01.12.2020
Ne
Ne
Ne
Ne
Varaždin
Varaždinska
Rad na EU projektima koji podrazumijeva poslove administriranja projekta i postupaka javne nabave kao i ostala zaduženja prema nalogu voditelja projekta te pomoć stručnim službama Fakulteta u poslovima povezanima s provedbom EU projekata.
Minimalno završen odgovarajući sveučilišni ili stručni preddiplomski studij u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova) tehničkog ili društvenog područja, vozačku dozvolu B-kategorije, digitalnu pismenost i napredno poznavanje rada na računalu.
Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji imaju: aktivno znanje engleskoga jezika, radno iskustvo vođenja projektne dokumentacije i rada na domaćim ili međunarodnim EU projektima, iskustvo rada u timu, poznavanje osnova projektnog ciklusa i provedbe postupaka javne nabave, poznavanje osnova sustava znanosti i visokog obrazovanja, razvijenu jezičnu pismenost i komunikacijske vještine. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog Zakona.
Prijava, Životopis, Svjedodžba/diploma, Vozačka dozvola B kategorije
Osobno
Svi kandidati
E-mail
26.11.2020