Pekar/ica

Mlinar mlinsko pekarska industrija d.d.
Zanimanja u proizvodnji i preradi hrane, tekstila, kože i drva
5
Određeno
Puno
11.06.2021
Šibenik
Šibensko-kninska županija
Hrvatski zavod za zapošljavanje
11.05.2021